Tietoa yrittäjästä ja yrityksestä

Tmi RavitsemusPähkinän yrittäjänä toimii laillistettu ravitsemusterapeutti Päivi Lassila. 

Olen valmistunut Kuopion yliopistosta vuonna 1999 terveystieteiden maisteriksi ja laillistetuksi ravitsemusterapeutiksi. Tämän jälkeen olen täydentänyt osaamistani ammatillisen opettajan koulutuksella, työterveyshuollon asiantuntijapätevyydellä, laihdutusohjaaja- ja yrittäjäkoulutuksella sekä usealla lyhyemmällä koulutuksella.

Valmistumisen jälkeen olen työskennellyt ravitsemusterapeuttina yliopisto- ja keskussairaaloissa sekä terveyskeskuksissa. Päätoimien ohella olen tehnyt töitä itsenäisenä ammatinharjoittajana vuodesta 2006 saakka. Tämä on sisältänyt vastaanottotoimintaa lääkäriasemilla, palvelukodin ravitsemusterapeuttina toimimista ja sairaalan ruokapalvelujen kehittämistehtäviä sekä lukuisten luentojen pitämistä eri aiheista. Olen ollut myös kuntoutuskeskusen ravitsemusterapeuttina sekä toiminut opettajana yliopistossa ja keskiasteen oppilaitoksessa. Nämä kaikkitehtävät ovat luoneet monipuolisen ja vankan pohjan ravitsemusterapiaosaamiselle.

Yritykseni nimi muuttui vuonna 2014 RavitsemusPähkinäksi toiminnan kehittämisen ja Savoon muuton myötä.