Ravitsemusterapeuttien erityisosaamista ovat kliininen ravitsemus, ravitsemusterapia ja elintarviketieteet. Ravitsemusterapeutit työskentelevät laaja-alaisesti ihmisen ravitsemuksen parissa. He antavat ravitsemusneuvontaa sekä suunnittelevat yksilöllisiä ruokavalioita ja seuraavat niiden toteutusta. Terveydenhuollossa toimivien ravitsemusterapeuttien työhön kuuluu lisäksi eri sairauksien vaatimat ravitsemushoidot. Työhön kuuluu myös ravitsemuskasvatuksen liittyvän aineiston suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä täydennys- ja työpaikkakoulutuksen antaminen. Ravitsemusterapeutti toimii usein myös ravitsemuksen asiantuntijana ja konsulttina ruokahuollossa, tiedottaa ravitsemusasioista, sekä toimii yhteistyössä järjestöjen kanssa väestön ravitsemuksen edistämiseksi.

Ravitsemusterapeutiksi voi Suomessa opiskella vain Itä-Suomen yliopistossa. Opiskelu kestää noin viisi vuotta. Ravitsemustieteen koulutuksesta valmistuu ravitsemushoidon ja -terapian sekä elintarvikekehityksen osaajia. Monitieteisiin opintoihin kuuluu ravitsemus- ja elintarviketieteen lisäksi lääketiedettä, luonnontietietä ja käyttäytymistieteitä.

Ravitsemusterapian opinnot perehdyttävät ravitsemuksen rooliin sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Teoriaopintoja täydentävät käytännön harjoitukset potilastapaamisineen ja harjoittelu terveydenhuollossa. Ravitsemusterapialinjalta maisteriksi valmistuneet voivat saada laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyyden. Laillistetun ravitemusterapeutin pätevyys erottaa asianmukaisen koulutuksen saaneet ravitsemusterapeutit muista ravintoneuvoja ym. titteleillä toimivista sekalaisen koulutuksen saaneista ravitsemusohjauksen tarjoajista.

Terveyskeskuksissa ja sairaaloissa ravitsemusterapeutin vastaanotolle pääsyyn tarvitaan lääkärin lähete. Yksityispuolella ravitsemusterapeutin vastaanotolle voi tulla itse maksavana aina ilman lääkärin lähetettä. Ravitsemusterapeutin palvelut voivat kuulua myös yrityksen työterveyshuollon sopimuksen piiriin, jolloin tarvitaan lääkärin tai työterveyshuollon lähete, mutta käynti on asiakkaalle maksuton.