Lapsuuden ravitsemuspähkinät

Lapsuus on kiihkeän kasvun ja kehityksen aikaa, jota turvataan hyvän ravitsemuksen, monipuolisen liikunnan ja riittävän levon avulla. Lapsen hyvä ruokavalio on monipuolinen ja vaihteleva, maukas ja uusiin makuihin totuttava.  Hyvän ravitsemuksen saavuttamista voi vaikeuttaa lapsen ruoka-allergiat tai valikoiva syöminen, "nirsoilu", joiden vuoksi lapsen ruokavalio voi kapeutua ja uhata riittävää ravintoaineiden saantia ja vaikuttaa heikentävästi kasvuun ja kehitykseen. Toisinaan ongelma voi olla päinvastainen, ruoka maistuu lapselle liiankin hyvin, ja lapsen paino voi lähteä tarpeettoman kiivaaseen nousuun.  Lapsilla voi olla myös jo keliakiaa, erilaisia vatsavaivoja tai poikkeavia veren rasva-arvoja, joiden hoidossa ravitsemuksella on keskeinen tehtävä.

 

 Ratkaisuja ravitsemukseen

Säännölliset ateriat ja välipalat ovat kasvavalle lapselle vielä tärkeämpiä kuin aikuiselle. Ne tarjoavat keholle tärkeitä ravintoaineita ja sopivasti energiaa. Säännöllinen syöminen tuo lapsen päivään myös perusturvallisuuden tunnetta. Ravitsemusterapeutti voi auttaa sopivan ja riittävän ruokavalion koostamisessa mm. allergiat ja valikoiva syöminen huomioiden.

Allergisen ruokavalion laajentamiseen voidaan tarvittaessa suunnitella rotaatioruokavalio, jolla on saatu laajentamisessa hyviä tuloksia.  Valikoivaa syömistä voidaan purkaa lasten ruokakasvatusmenetelmä Saperelle. Lapset oppivat uudet taidot, mukaan lukien monipuolisen syömisen taidon, heille luontaisen uteliaisuuden, tutkimisen, leikkimisen ja ihmettelyn kautta.  Sapere-ruokakasvatusmenetelmässä ruokaa lähestytään nimenomaan uteliaisuus- ja tutkimusnäkökulmasta eri aisteja hyödyntäen. Sapere tarjoaa innostavia puuhia ruoan ympärillä, taitojen karttumista ja ruokakokemusten rikastumista! Saperessa on lisäksi keskeistä, että lapsia rohkaistaan kertomaan omia tuntemuksiaan ruosta, ruoka-aineista ja ruokailusta. Latinankielinen sana ”sapere” tarkoittaakin maistella, tuntea, olla rohkea.

Ylipainoista kasvavaa lasta ei koskaan lähdetä laihduttamaan, vaan tavoitteena on painonnousun hidastaminen ja pituuskasvun myötä tapahtuva hoikistuminen, kun ruoka- ja liikuntatottumukset saadaan kuntoon. Ylipainoon usein liittyvät veren rasva-arvojen muutokset hoituvat yleensä samalla.  

Lapsilla on synnynnäinen mieltymys makeaan ja siksi ruokatottumukset voivat nykyisessä herkkuja pursuavassa ympäristössä lähteä huonoon suuntaan. Lasten valmiudet terveellisten valintojen tekemiseen ovat vielä puutteelliset, he tarvitsevat aikuista antamaan tukea ja ohjausta sekä vastaamaan kodin ruokavalikoimasta. Aikuisten tehtävä on huolehtia siitä, että lapselle on tarjolla ravitsevia ruokia ja tarvittaessa rajoittaa epäterveellisten ruokien tarjontaa. Aikuinen on lapselle tärkeä malli - syötkö niin kuin toivoisit lapsesi syövän?