Hyvinvointia ja terveyttä edistävä monipuolinen ruokavalio on tärkeä kaikissa ikäkausissa.

Lapsena se turvaa hyvää kasvua sekä kehitystä ja nuorena auttaa pysymään virkeänä koulussa ja harrastuksissa. Aikuisilla ruokavaliolla on tärkeä merkitys arjessa jaksamisessa, terveyden ja työkyvyn ylläpidossa ja elintapoihin liittyvien sairauksien torjunnassa. Ikääntyvillä hyvä ravitsemus on puolestaan ehdoton edellytys hyvän toimintakyvyn säilyttämiselle.

Lue enemmän eri ikäkausien ravitsemuspähkinöistä ja niiden ratkaisuista välilehdiltä!